19 Αυγούστου 2014

Αυτό είναι το χάος που άφησε εστιατόριο στην Μύκονο...
This is the mess left by the PIZZA restaurant at Ftelia!
I have asked them repeatedly to put their garbage into bins which are a bit further away and empty, but they refuse to be considerate of the area where they make their money. They abuse the place daily and I pay to have it cleaned! It is now time to start naming the offenders ENOUGH ALREADY!

Αυτό είναι το χάος που άφησε το εστιατόριο PIZZA Φτελιά! Έχω ζητήσει επανειλημμένα να θέσει τα σκουπίδια τους σε δοχεία που είναι λίγο πιο μακριά και άδειο, αλλά αρνούνται να λαμβάνετε υπόψη του χώρου όπου κάνουν τα χρήματά τους. Κατάχρηση του τόπου καθημερινά και πληρώνω για να τον καθάρισαν! Τώρα είναι χρόνος να αρχίσει την ονοματοδοσία των δραστών ήδη αρκετά!


Posted By
Flora Katsaounis
Πολίτες για μία καθαρή Μύκονος - Citizens for a Clean Mykonos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου