23 Αυγούστου 2014

Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων.


Κύριε Κούκα μια βδομαδούλα σας έμεινε ,να ανέβετε τα σκαλιά του Δήμου και να κάτσετε στην Ηλεκτρική Καρεκλα.Μήπως πρέπει να μαζέψετε τους Συμβουλους σας και να τους κάνετε ένα μάθημα τη σημαίνει Δήμος και υποχρεώσεις προς αυτόν;;;Προ ημερών ο κύριος Φ.Βιγλιάρης έκανε δηλώσεις αλλα ούτε και τώρα βγήκατε να απαντήσετε,τι περιμένετε;;;ούτος η άλλος πρέπει να απαντήσετε ,1)γιατί δεν πήρατε θέση με το τραγικό δυστύχημα ενώ τρεχάτε πρώτος πρώτος να στηρίξετε τους επιχειρηματίες της νύχτας !!!2)Ότι Δημοτικός σας Σύμβουλος παραβιάζει το ωράριο και παίζει μουσικές έως τις 10 το πρωί!!!(Εκείνοι που έχουμε εκλεγεί στο νέο δημοτικό συμβούλιο πρέπει να είμαστε περισσότερο νομοταγείς. Δεν μπορεί δηλαδή να φωνάζουμε για το ωράριο των μαγαζιών και εμείς οι ίδιοι να κρατάμε το μαγαζί μας μέσα στην χώρα σε κεντρικό δρόμο, εως τις 9-10 το πρωί.”) - See more at: http://www.mykonospress.gr/?p=25115#sthash.vxI7XE0x.dpuf.Και ενώ έλαβε γνώση μέσω των δημοσιευμάτων εσυνέχισε και την επομένη γράφοντας στα παλαιά του υποδήματα τους πάντες και τα πάντα.Και κυρίως εσάς...Σας προτείνω να φωτοτυπήσετε:( Δημοτικό Συμβούλιο. Σύγκληση. Λειτουργία. Επιτροπές. Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων.)να τους το μοιράσετε την πρώτη μέρα να το διαβάσουν καλά διότι περίοδο χάριτος δεν υπάρχει,από την 1 του Σεπτέμβρη η κριτική που θα ασκηθεί για τα τεκταινόμενα στην Μύκονο θα είναι πολύ σκληρή.Τα καλύτερα έρχονται με πρώτο θέμα όλο το παρασκήνιο που παίχτηκε στις Δημοτικές Εκλογές ,τους χρηματοδότες, την εκκλησία, την παλιά φρουρά ,τις συμμαχίες των υποδίκων με τον Κοντό,όλα τα Deal με τους παλιούς συμβουλους Κορνίζα,  τον Σκατιά ,και αλλα πολλά που η μεγάλη μερίδα των πολιτών αγνοεί..., Kαι μην κρύβεστε πίσω από τα δάχτυλα σας όλοι ξέρετε ποιος τα έπαιρνε από το Καλο Λιβάδι αλλα το παίζεται κότες...


Tο Παρατηρητήριο του Μύκονος Zoo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δήμοι. Δημοτικό Συμβούλιο. Σύγκληση. Λειτουργία. Επιτροπές. 

Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων. Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου 
 1. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
 2. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5). Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του.
 3. Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα του προέδρου με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας, σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία του Άρθρου 234 του παρόντος.
 4. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Δημοτικός σύμβουλος, που δεν κατοικεί στη διοικητική περιφέρεια του δήμου, οφείλει αμέσως μετά την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών να δηλώσει στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου τη διεύθυνση κατοικίας του και να ορίσει με την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα του δήμου, στον οποίο επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και να ορίσει με την ίδια δήλωση οποιοδήποτε, κατά την επιλογή του, πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω προσκλήσεων. Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου.
 5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
 6. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου προσκαλείται ο δήμαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο δήμαρχος μετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο. Έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα. Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως. Στην περίπτωση όμως αυτή ο αναπληρωτής δεν στερείται του δικαιώματος της ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων από το συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το λόγο, εκτός του δημάρχου και του αρμόδιου αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που:Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου