9 Αυγούστου 2014

Ο.Η.Ε. : Περί οργανωμένου εγκλήματος (Σύμβαση τού Παλέρμο)...

Προχθές Δευτέρα (ανήμερα τήν αποφράδα 4η Αυγούστου) ανάρτησα ένα κείμενο τού Αλέξη Παπαχελά από τήν Κυριακάτικη "Καθημερινή" στό οποίο ο συγγραφέας χρησιμοποίησε, ομολογουμένως, μέ πολλή ευστοχία καί μεγάλη ακρίβεια -σέ σχέση καί μέ τά περιγραφόμενα του- τόν όρο "μυκονοποίηση".

Στό κείμενο αυτό είχα γράψει ένα δικό μου πρόλογο -πού υπογράμιζε στόν αναγνώστη τή συγκεκριμένη λέξη- μαζί μέ τόν δισκελή υπέρτιτλο : Τί είναι η "Μυκονοποίηση"...καί η "Σύμβαση τού Παλέρμο".
Πολλοί φίλοι μέ ρώτησαν περισσότερες λεπτομέρειες, περί τίνος, δηλαδή, πρόκειται  η "Σύμβαση τού Παλέρμο" γιά τό οργανωμένο έγκλημα "καί πού εφαρμόζεται".
Βρήκα αυτά πού θά δείτε στή συνέχεια καί τά οποία επειδή έχουν -καί ως εγκυκλοπαιδική γνώση- αρκετό ενδιαφέρον, θεωρώ ότι αξίζουν νά διαβαστούν ακόμη καί από όσους -συνήθως- αρέσκονται νά παρακολουθούν ορμώμενοι ..."εκ κοινωνικού ενδιαφέροντος"(!) τήν κίνηση τών κοσμικών παραλιών τού νησιού όπου, άλλωστε, από ένα "περίεργο χούϊ" οι "οργανωμένοι" καί οι "κοσμικοί" συνέθεταν, ανέκαθεν, στή Μύκονο -ίσως καί αλλού αλλά όχι τόσο- ένα ιδιότυπο Λαοκοόνδειο σύμπλεγμα πού χρόνια, τώρα, έλκει τήν προσοχή καί τά βλέμματα "αρμοδίων ειδικών" καί περιέργων...
Δημήτρης Ν. Αγγελετάκης 

                                                                                         ---------              

Χαρακτηριστικά του Οργανωμένου Εγκλήματος:
Ο όρος «οργανωμένο έγκλημα» περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων, αγορών, εμπλεκομένων ατόμων, διαπραττομένων εγκλημάτων, επιπέδων οργάνωσης, μέσων και μορφών διάπραξης και άλλων πτυχών.
Αυτό καθιστά δύσκολη αν όχι αδύνατη την ύπαρξη ενός κοινά παραδεκτού ορισμού για το οργανωμένο έγκλημα ο οποίος θα μπορεί να καλύπτει όλες του τις εκδηλώσεις.
Οι κυριότερες θέσεις διεθνών οργανισμών για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού είναι:

α. Ευρωπαϊκή Ένωση
Στα πλαίσια της Ε.Ε. προσδιορίσθηκαν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι εθνικές αρχές για να εξετάσουν μία παράνομη δράση ως μορφή οργανωμένου εγκλήματος (έγγραφο 6204/2/97 ENFOPOL 35 REV 2 Συμβουλίου Ε.Ε.).
Μετά από πολλές συζητήσεις συμφωνήθηκε από τις χώρες μέλη ότι για να εντάξουν μία εγκληματική πράξη στο οργανωμένο έγκλημα θα πρέπει να συντρέχουν έξι τουλάχιστον από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων να συνυπάρχουν οπωσδήποτε τα αναφερόμενα στα σημεία 1, 3, 5 & 11:
1.-Συνεργασία μεταξύ περισσοτέρων των δύο προσώπων.
2.-Καταμερισμός καθηκόντων.
3.-Μεγάλη ή απροσδιόριστη χρονική διάρκεια.
4.-Κάποια μορφή πειθαρχίας (οι δραστηριότητες της οργάνωσης να υλοποιούνται σύμφωνα με ένα καθορισμένο σύνολο κανόνων).
5.-Υπόνοιες διάπραξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων.
6.-Διεθνής δράση (οι δραστηριότητες της οργάνωσης να καλύπτουν περισσότερες από μία χώρες).
7.-Χρήση βίας ή άλλων μορφών εκφοβισμού (η χρήση βίας ή εκφοβισμού αποτελούν μέρος των συνηθισμένων μεθόδων δράσης της οργάνωσης).
8.-Χρήση εμπορικών ή επιχειρησιακών δομών (για να ελέγχει τα κέρδη της).
9.-Εμπλοκή σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος).
10.-Άσκηση επιρροής στους τομείς της πολιτικής, των Μ.Μ.Ε, της Δημόσιας Διοίκησης, των δικαστικών Αρχών ή της οικονομίας.
11.-Επιδίωξη κέρδους και/ή ισχύος ως βασικός στόχος.

β. Πολιτική Διακήρυξη της Νάπολης
Στην Πολιτική Διακήρυξη της Νάπολης και στο Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για το οργανωμένο έγκλημα καταγράφονται έξι χαρακτηριστικά του: ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου