Στο μεταξύ ο Παυλόπουλος δεν έχει αφήσει πόλη, κωμόπολη και ραχούλα που να μην έχειχειροτονηθεί Επίτιμος Δημότης.